foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Polski Klub Kawaleryjski jest patriotycznym, dobrowolnym, niepolitycznym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem niezarobkowym osób fizycznych, których celem jest kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej. Więcej...

Kawaleria.org

Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

W związku z faktem, że w piątek 20 marca 2020 r., z powodu pandemii koronawirusa, Premier RP Mateusz Morawiecki wprowadził stan epidemii na terenie całego kraju, a tym samym wprowadzając zakaz zgromadzeń, Zarząd PKK podjąć decyzję o odwołaniu Walnego Zebrania PKK, planowanego na dzień 4 kwietnia br., w Gnieźnie.

W następstwie powyższego Zarząd PKK poinformuje członków stowarzyszenia o zorganizowaniu Walnego Zebrania PKK w możliwie najbliższym terminie, który umożliwi poprzez przepisy prawne władz RP, swobodę zgromadzeń na terenie kraju. Wówczas Zarząd PKK poinformuje członków Klubu, na mocy kolejnej uchwały, o terminie Walnego Zebrania Stowarzyszenia. Liczymy, iż ta sposobność nastąpi w najbliższym możliwym czasie, tak aby wypełnić zapisy Statutu PKK.

Czytaj więcej...