foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Polski Klub Kawaleryjski jest patriotycznym, dobrowolnym, niepolitycznym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem niezarobkowym osób fizycznych, których celem jest kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej. Więcej...

Kawaleria.org

Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

Mamy za sobą udział w obchodach 100-lecia bitwy pod Komarowem, która miała miejsce 31 sierpnia 1920 r. Tegoroczne uroczystości miały szczególny charakter, gdyż związane były z centralnymi uroczystościami Święta Kawalerii Polskiej ustanowionego przez ministra Obrony Narodowej, w dniu 31 sierpnia, na pamiątkę zwycięskiego boju pod Komarowem w 1920 roku. Z tej okazji Polski Klub Kawaleryjski, jako partner współpracujący ze Stowarzyszeniem Bitwa pod Komarowem – organizatorem przedsięwzięcia, wystawił reprezentację konną i pieszą, by w dniach 28-30 sierpnia br. dołączyć do tych wszystkich, którym droga jest tradycja jazdy polskiej.

W sumie w uroczystościach wzięło udział blisko 30 członków PKK, którzy wystąpili konno w barwach ułanów wielkopolskich oraz ułanów zaniemeńskich. Ponadto kilku kolegów wystąpiło konno w barwach innych pułków i formacji. W sumie na polach dawnej bitwy reprezentowane były barwy ogólne PKK – biało-amarantowe ze srebrną żyłką pośrodku, a także proporczyki OT im. P4UZ z Blachowni, OT im. 17 PUW z Poznania i OT im. 25 PUW z Krotoszyna.

Udział w uroczystościach pod Komarowem dał wszystkim członkom PKK wiele satysfakcji, ale związany był z dużym wysiłkiem związanym z daleką podróżą, ponad 600 kilometrów w jedną stronę, którą należało przebyć w ciągu 3 zaledwie dni. Nie mniej jednak siła tradycji pozwoliła sprostać wyzwaniom i przedsięwzięcie należy uznać za owocne i wartościowe. W trakcie pobytu członków PKK na polach, gdzie zwycięsko polska kawaleria z 1 Dywizji Jazdy gen. Juliusza Rómmla walecznie gromiła bolszewicką konnicę Budionnego, można było zapoznać się z topografią terenu oraz poznać poszczególne miejsca związane z walkami z dnia 31 sierpnia 1920 roku.

W ramach programu obchodów 100-lecia bitwy oraz z okazji Święta Kawalerii Polskiej, poszczególne delegacje wzięły udział w próbach do oficjalnych uroczystości i widowiska historycznego upamiętniającego walki z 1920 roku oraz w głównej zbiórce i defiladzie w dniu 30 sierpnia 2020 r. Uroczystości odbyły się z udziałem władz państwowych, w tym Marszałek Sejmu Elżbiety Witek oraz władz wojskowych z szefem Sztabu Generalnego WP gen. Rajmundem Andrzejczakiem na czele, a także innych oficjeli z województwa lubelskiego. W sumie w przedsięwzięciu wzięło udział 450 koni oraz blisko 1000 kawalerzystów, konno i pieszo. Było to chyba największe, jak dotychczas w Polsce, zgromadzenie w siodle tylu miłośników kawalerii polskiej. Trud organizacji tego przepięknego przedsięwzięcia, na miarę 100 - lecia bitwy pod Komarowem, wziął na siebie Tomasz Dudek – Prezes Stowarzyszenia Szarża pod Komarowem, organizując obchody rocznicy bitwy od 2008 roku. Ponadto jest on inicjatorem budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej, który ma staną na polu bitwy. Budowa i odsłonięcie pomnika, zaplanowane na 100-lecie boju pod Komarowem, ze względu na pandemię wirusa Covid-19, niestety nie zostało zrealizowane. Pomysłodawcy i inicjatorzy tego, należącego się polskim kawalerzystom z wojny z bolszewikami, pomnika pragną sfinalizować przedsięwzięcie w przyszłym 2021 roku. Należy podkreślić, że pod Komarowem w 1920 r. 1500 polskich kawalerzystów z VI i VII Brygady Jazdy, wspartych grupą artylerii konnej, starło się z przeważającymi siłami wroga – kawalerią Budionnego w sile nie mniejszej jak 6500 szabel. Pomimo czterokrotnej przewagi wroga, jazda polska wyszła z boju zwycięsko, mimo poniesionych ogromnych strat, bo prawie 30 procentowych wśród jeźdźców, czyli ofiary 500 polskich żołnierzy i 700 ich czteronożnych przyjaciół - koni. Upamiętnienie tego czynu jest obowiązkiem każdego współczesnego jeźdźca, zwłaszcza miłośnika tradycji jazdy i kawalerii polskiej, dlatego tak licznie stawili się w tym roku pod Komarowem.

W przeddzień uroczystości delegacja PKK wzięła również udział w uroczystości odsłonięcia obelisku poświęconego 8 Pułkowi Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego, na terenie dawnej szkoły pamiętającej rok 1920 w Antoniówce, skąd ruszył 8 Pułk Ułanów do boju z kawalerią bolszewicką. Ponadto, na placu apelowym zgrupowania polowego kawalerii, członkowie PKK wzięli udział w polowej mszy świętej połączonej z Apelem Pamięci. Na zakończenie uroczystości prezes PKK Marek Dragan wyróżnił Srebrnym Krzyżem Kawaleryjskim „Za zasługi dla PKK” (nr 048) Komendanta „Komarowskiej Potrzeby” Tomasza Dudka, oraz pamiątkową akwarelą z żurawiejką poświęconą 9-temu Pułkowi Ułanów Małopolskich. Podczas tej uroczystości, za całokształt działalności na rzecz kultywowania tradycji kawalerii polskiej, również wyróżniona została Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej z Grudziądza, Pani Karola Skowrońska – Złotym Krzyżem Kawaleryjskim „Za zasługi dla PKK” (nr 002) – Matka Chrzestna Sztandaru PKK.

Na zakończenie uroczystości wyróżnieni zostali również członkowie PKK w osobach Adama Frąckowiaka – Brązowym Krzyżem Kawaleryjskim „Za zasługi dla PKK” oraz Odznaką Pamiątkową PKK Dariusz Wawrzyniak. W dniu następnym wyróżnienia otrzymali także członkowie OT im. P4UZ.

M.D.