foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Polski Klub Kawaleryjski jest patriotycznym, dobrowolnym, niepolitycznym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem niezarobkowym osób fizycznych, których celem jest kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej. Więcej...

Kawaleria.org

Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

Reaktywowanie współpracy, nawiązanej w 1999 roku, nastąpiło z inicjatywy francuskich kolegów, zrzeszonych w stowarzyszeniu oficerów rezerwy kawalerii z siedzibą w Saumur – gdzie mieści się słynna francuska szkoła jazdy oraz muzeum kawalerii. Do bezpośredniego spotkania przedstawiciela PKK z kawalerzystami francuskimi doszło 22 listopada 2020 roku w Poznaniu. Powodem wznowienia współpracy była inicjatywa zorganizowania na początku 2020 roku we Francji, na terenie Normandii, Święta Patrona Kawalerii Świętego Jerzego w mieście Caen – znanego polskim kawalerzystom z 1 Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka, z okresu walk w czerwcu 1944 r. Ten szczególny wątek wspólnej historii, spisanej krwią polskich pancerniaków na terenie Normandii, stał się podstawą do wspólnego zorganizowania uroczystości poświęconej Świętemu Jerzemu, przypadającej tradycyjnie w dniu patrona 23 kwietnia, a tym samym ponownego zacieśnienia współpracy polskich i francuskich kawalerzystów. Wszystkie szczegóły udziału delegacji PKK były uzgodnione i niestety ogłoszenie restrykcji związanych z pojawieniem się pandemii wirusa DCOVI-19 stanęły ostatecznie na przeszkodzie do odbycia kwietniowego spotkania.

Pomimo kłopotów, z zamiarem jednak utrzymania wznowionych kontaktów, postanowiono zorganizować spotkanie, do którego doszło w końcówce listopada 2020 roku w Poznaniu. W rozmowach udział wzięli z ramienia PKK Marek Dragan, natomiast stronę francuską reprezentował por. rez. Raoul de Cazenove – koordynator Stowarzyszenia Kawaleryjskiego Saumur na terenie Normandii. Towarzyszył mu kpt. rez. Benoit Guilloux.

W trakcie rozmów obie strony wyraziły wolę wznowienia intensywnych kontaktów kawalerzystów z Francji i Polski z podkreśleniem Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, jako partnera dla strony francuskiej. Uzgodniono, iż zostanie opracowany plan współdziałania, który wdrożony zostanie w miarę możliwości związanych ze znoszeniem w obu krajach rygorów związanych z pandemią wirusa. Optymistycznym wariantem jest wizyta delegacji PKK w kwietniu 2021 roku w Normandii, aby uczcić patrona kawalerii Świętego Jerzego w Caen, następnie możliwa byłaby wizyta kolegów francuskich w Krojantach lub Komarowie. Tematem rozmów były również inne przedsięwzięcia możliwe do realizacji w ramach kontynuowania francusko – polskiej współpracy.

Na zakończenie spotkania życzono sobie wzajemnie jak najszybszego zniesienia rygorów związanych z pandemią, gdyż od tego zależy realizacja planu współpracy.

M.D.

P.S.

Wzajemne kontakty PKK oraz kolegów kawalerzystów z NATO nawiązane zostały w 1999 roku, kiedy francuscy koledzy wraz z holenderskimi kawalerzystami z Honorowej Eskorty Królowej Beatrix, wzięli udział w pokazach i wystąpieniu w Góraszce pod Warszawą, w trakcie promocji działań mających na celu sformowanie w Wojsku Polskim Szwadronu Kawalerii. Następnie członkowie PKK wzięli udział 2000 roku w Rajdzie Konnym Oficerów NATO pod Waterloo, a także w zawodach konnych w Anglii, organizowanych przez Royal Horse Artillery. Wówczas też, PKK i wspierający ich kawalerzyści z Francji i Holandii prowadzili rozmowy z przedstawicielami MON na temat powołania w strukturze SZ RP pododdziału kawalerii, co też nastąpiło w roku następnym. W tym czasie swój znaczący udział w odtworzeniu jednostki kawalerii w WP miało Stowarzyszeni Szwadron Jazdy RP. Dwutorowe działania obu stowarzyszeń kawaleryjskich, w tym udział w defiladach na Placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie w latach 1999 – 2020, zaowocowało tym, że w 2020 roku obchodziliśmy 20 rocznicę funkcjonowania w Siłach Zbrojnych RP Szwadronu Kawalerii WP. Jak wskazują obecne potrzeby i uwarunkowania, w tym zakresie jest jeszcze duży obszar do zagospodarowania i wsparcia wojskowego pododdziału przez wszystkie pozawojskowe formacje kawaleryjskie w Polsce.

Na zdjęciach poniżej widać kolegów z Francji i Holandii podczas pobytu w Góraszce w 1999 r.