foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Polski Klub Kawaleryjski jest patriotycznym, dobrowolnym, niepolitycznym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem niezarobkowym osób fizycznych, których celem jest kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej. Więcej...

Kawaleria.org

Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

Polski Klub Kawaleryjski serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy wsparli w 2020 roku nasze działania, w tym zbiórkę środków na Budowę Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Komarowie, poprzez wpłaty dokonane na podstawie odliczenia środków z tytułu 1 procenta, odliczanego od podatku dochodowego. W minionym 2020 roku na rzecz PKK, w tym na Komitet Budowy Pomnika, wpłacono kwotę w 6425,99 zł.

Zarząd PKK będzie starał się w miarę możliwości oraz na podstawie danych przekazanych stowarzyszeniu przez Urząd Skarbowy w Poznaniu, przygotować okolicznościowe pisemne podziękowania dla darczyńców.

Pragniemy poinformować, że zgodnie z ustaleniami, środki z tytułu 1 procenta od podatku, dedydykowane na Komitet Budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Komarowie, w wysokości 2805,59 zł, przekazane zostały w grudniu zeszłego roku na konto Komitetu Budowy Pomnika - Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”.

Kontynuując zasadę wyrażania podziękowań darczyńcom z poprzednich zbiórek, nasze stowarzyszenie pragnie raz jeszcze podziękować wszystkim tym, którzy wsparli działania na rzecz kultywowania polskich tradycji kawaleryjskich, także z roku wcześniejszego.

W 2019 roku 62 darczyńców wsparło PKK na łączną kwotę:  5 410,19 zł, a następnie w 2020 roku 60 darczyńców przekazało PKK środki na łączną kwotę: 6.410,29 zł, w tym: na Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej – 2.805,59 zł

Na podstawie otrzymywanych danych pragniemy poinformować i serdecznie podziękować następującym osobom, które wsparły 1 procentem od podatku w 2019 roku:

Marcin Chodkowski, Małgorzata i Witold Jędrzejak, Marta Krzemińska, Edyta Prądzyńska, Bartosz Wachowiak, Wojciech Wiśniewski, Halina i Marek Dragan, Karol Modrzejewski ,Edyta Prądzyńska, Brygida i Mirosław Krzemińscy, Piotr Kupś, Piotr Janikowski, Marcin Kuraś, Paweł Szymański, Anita Wasilewska, Anita Markowska, Beata i Marcin Fiedorowicz, Leszek Chrostek, Barbara i Adam Sokołowscy, Paweł Kolczyński, Lucyna i Krzysztof Rajchman, Jadwiga i Jan Kuleszowie, Agnieszka Walska, Teresa i Eugeniusz Klejna, Damian Cieszyński, Elżbieta Adamowicz, Janina Nowicka, Dorota i Marian Olszewscy, Izabela Prus, Dorota i Zbigniew Sztamborscy, Bogumiła i Witold Pyrzanowscy, Teresa i Krzysztof Korwek, Halina Żarnecka, Bożena Jakielska-Chrostek, Regina i Waldemar Bielak, Mariola Sztamborska, Andrzej Netter, Kazimierz Sztamborski, Małgorzata i Karol Małowiejscy, Zenon Pomarański, Hanna Wacławska, Agnieszka Korwek, Olga Sztamborska, Katarzyna Sztamborska, Andrzej Mokwa, Damian Wilczyński, Jolanta i Czesław Bodzianny, Agnieszka Bodzianny, Tomasz Dura-Kostecki, Emil Ruda, Katarzyna i Marek Holak oraz 10 darczyńców, którzy nie podali swoich danych.

Natomiast wśród darczyńców, którzy wsparli 1 procentem od podatku Polski Klub Kawaleryjski w 2020 roku, były następujące osoby:

Karol Modrzejewski, Wojciech Wiśniewski, Teresa i Grzegorz Hetzig, Hanna i Henryk Sochaccy, Jerzy Prądzyński, Piotr Janikowski, Marcin Kuraś, Edyta Prądzyńska, Halina i Marek Dragan, Marta Krzemińska, Brygida i Mirosław Krzemińscy, Tomasz Dura-Kostecki, Hanna Wacławska, Bogumiła i Witold Pyrzanowscy, Janina Nowicka, Agnieszka Korwek, Teresa i Krzysztof Korwek, Joanna Olszewska, Dorota i Marian Olszewscy, Jolanta i Jarosław Maćkiewicz, Jolanta i Włodzimierz Palińscy, Adam Maćkiewicz, Mariola Sztamborska, Andrzej Netter, Olga Sztamborska, Paweł Szymański, Andrzej Mokwa, Marta Juszczyk, Maria Nogaś, Dariusz Woźniak, Kamil Basendowski, Teresa i Mieczysław Kosakowscy, Barbara Pintal, Maria i Jan Dworzyccy, Zbigniew Strzelecki, Halina i Wiesław Topolscy, Anna Wegner, Karolina Kuźnicka, Joanna Lis, Anna Dobosiewicz, Leszek Bloch, Stanisław Dziura oraz 15 darczyńców, którzy nie podali swoich danych.

Za wszystkie wpłaty darczyńcom kolejny raz serdecznie dziękujemy, dzięki WAM była możliwa była nasza dalsza skuteczna działalność i z pewnością postaramy się, aby wykonać jeszcze więcej przedsięwzięć w zakresie kultywowania polskich tradycji kawaleryjskich, tak abyście Państwo widzieli efekty Waszego wsparcia. Dzięki państwu wykonaliśmy Taczankę wz. 36, a była to znaczna kwota na jej zakup. Każda wpłata jest na wagę odtwarzania polskich tradycji kawaleryjskich, w tym budowa Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Komarowie.

Raz jeszcze dziękujemy licząc na dalszą Państwa życzliwość.

Zarząd i członkowie PKK