foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Polski Klub Kawaleryjski jest patriotycznym, dobrowolnym, niepolitycznym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem niezarobkowym osób fizycznych, których celem jest kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej. Więcej...

Kawaleria.org

Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

W dniu 27.10.2021 r., członkowie Polskiego Klubu Kawaleryjskiego zostali odznaczeni Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ustanowiony w 2018 r. jest nagrodą przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej. Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2022. Uroczystość miała miejsce w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, a wręczenia odznaczeń dokonała I Wicewojewoda Wielkopolski p. Aneta Niestrawska. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Paweł Kochański, Andrzej Kaczmarek, Błażej Woźniak, Sławomir Grenda, Adam Frąckowiak, Andrzej Kosakowski, Jacek Taborski, Dariusz Niedźwiedzki, Tomasz Dura-Kostecki oraz Marcin Kuraś.

Ku Chwale Ojczyzny i Kawalerii!