foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Polski Klub Kawaleryjski jest patriotycznym, dobrowolnym, niepolitycznym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem niezarobkowym osób fizycznych, których celem jest kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej. Więcej...

Kawaleria.org

Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

POLSKI KLUB KAWALERYJSKI serdecznie dziękuje wszystkim DARCZYŃCOM, którzy wsparli w 2023 roku nasze działania, poprzez wpłaty dokonane, na podstawie środków z tytułu 1,5 procenta, odliczanego od podatku dochodowego. W minionym roku na rzecz PKK wpłacono kwotę 2887,50 zł, w tym 1798,10 zł, na dalsze prace związane z kształtowaniem architektury otoczenia, odsłoniętego w 2022 roku, Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Komarowie.

Ponadto, pragniemy poinformować, że zgodnie z ustaleniami, środki z tytułu 1,5 procenta od podatku, dedykowane na Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Komarowie, w wysokości 1798,10 zł, przekazane zostaną w miesiącu lutym br. na konto Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”, które realizuje dalsze prace związane z otoczeniem monumentu.

Kontynuując zasadę wyrażania podziękowań Darczyńcom, jak z poprzednich zbiórek, nasze stowarzyszenie pragnie raz jeszcze podziękować wszystkim tym, którzy wsparli działania na rzecz kultywowania polskich tradycji kawaleryjskich.

Na podstawie otrzymywanych danych pragniemy poinformować, a zarazem serdecznie podziękować następującym osobom, a także tym, które nie podały danych osobowych, a wsparły Polski Klub Kawaleryjski przekazując sumą z 1,5 % od podatku w 2023 roku:

Fundusz celowy na POMNIK CHWAŁY KAWALERII I ARTYLERII KONNEJ w KOMAROWIE, został zasilony przez następujących Darczyńców: Stanisław Dziura z Rzeszowa, Joanna Lis z Tarnobrzegu, Karolina Kuźnicka z Zakroczymia, Anna Dobosiewicz z Halinowa, Agnieszka i Paweł Kępczyńscy z Błonia, Kamil Gruda z Narwi, Kamil Basendowski z Wejherowa, Anna Kołtuniak z Komarowa-Osady, Maria Misiarz z Deszkowic Drugich oraz kilku Darczyńców bez podania danych personalnych.

Wpłatę celową na POLSKI KLUB KAWALERYJSKI przekazali następujący Darczyńcy: Tomasz Dura-Kostecki z Poznania, Teresa Grzegorz Hetzig z Bydgoszczy, Hanna Bąk z Czarnego, Zbigniew Strzelecki z Sandomierza, Zdzisław Pawłowski z Księgnik, Magdalena i Szymon Neumann z Opalenicy, Ewa Starosta i Tomasz Gąskaz Bydgoszczy, Halina i Marek Dragan z Bydgoszczy, oraz kilku Darczyńców bez podania danych personalnych.

Wpłatę celową na Oddział Terenowy PKK w Suszu przekazali niżej wymienieni Darczyńcy: Teresa Korwek, Jolanta i Jarosław Maćkiewicz, Jolanta i Włodzimierz Paliński – wszyscy Darczyńcy z Susza, w tym jeden, który nie podał danych personalnych.

Na podstawie danych przekazanych stowarzyszeniu przez Urząd Skarbowy w Poznaniu, Zarząd PKK rozpoczął opracowanie i wysyłkę okolicznościowych podziękowań pisemnych do naszych Darczyńców.

Pragniemy również poinformować, że dodatkowo fundusz wykonania repliki Ciężkiego Karabinu Maszynowego (CKM-u), do naszej taczanki kawaleryjskiej, w ciągu 2023 roku zasilony został przez indywidualne osoby bezpośrednimi wpłatami na konto PKK. Za co również serdecznie dziękujemy.

Dzięki Państwu, czyli tym którym droga jest tradycja kawalerii polskiej, z sukcesem w minionych latach wykonaliśmy – odtworzyliśmy pierwszą w kraju po II. wojnie światowej pełną i kompletną polską uprząż trójkonną do taczanki, którą zaprezentowaliśmy we wrześniu 2022 roku podczas widowiska w Krojantach. W tym roku planujemy kolejną niespodziankę, o czym poinformujemy wkrótce.

Wszystkie nasze sukcesy możliwe były dzięki szczodrości naszych członków oraz innych osób nam sprzyjającym. Mając powyższe na uwadze, Polski Klub Kawaleryjski kolejny raz serdecznie i gorąco dziękuje wszystkim Darczyńcom. Dzięki Państwa życzliwości nasza działalność była bardzo owocna i z pewnością postaramy się, aby nadal realizować jeszcze więcej przedsięwzięć w zakresie kultywowania polskich tradycji kawaleryjskich, tak abyście Państwo widzieli kolejne efekty Waszego wsparcia.

Naszą aktywność z tym związaną, na bieżąco prezentujemy na profilu PKK i Szarża pod Krojantami portalu Facebook oraz stronie internetowej stowarzyszenia: www.kawaleria.org

Podsumowując niniejszy przekaz, raz jeszcze dziękujemy za wsparcie okazane PKK w 2023 roku, licząc na dalszą Państwa życzliwość i szczodrość także w 2024 roku.

Obecnie nadal zbieramy na replikę Ciężkiego Karabinu Maszynowego typu Browning wz. 30. do taczanki, aby odtworzyć już cały zestaw tego polskiego kawaleryjskiego pojazdu konnego. Każdy może pomóc przekazując również w tym roku 1,5 % od podatku na PKK wpisując w zeznaniu podatkowym nasz KRS 0000078096 z dopiskiem „Na CKM do taczanki”.

KAŻDY MOŻE POMÓC – TRADYCJA ZOBOWIĄZUJE!!!! Naszym działaniem pokazaliśmy, że „Chcieć – to móc” – jesteśmy słowni, wiarygodni i zdeterminowani.

Zarząd i Członkowie PKK