foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Polski Klub Kawaleryjski jest patriotycznym, dobrowolnym, niepolitycznym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem niezarobkowym osób fizycznych, których celem jest kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej. Więcej...

Kawaleria.org

Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

W piątek 31 maja w Krojantach Zarząd Fundacji "Szarża pod Krojantami" dokonał ostatecznego zatwierdzenia programu uroczystości i widowiska, w ramach obchodów 80 rocznicy boju 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami. Spotykamy się 1 września 2019 r. w pierwszą niedzielę miesiąca.

Poniżej zamieszczamy pełny program.

Czytaj więcej: Szarża pod Krojantami 2019 - Program uroczystości i widowiska