Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

ul. Glebowa 39 B 61-312 Poznań

NOWE WŁADZE STOWARZYSZENIA PKK

      WALNE ZEBRANIE PKK - 2017

      Już tradycyjnie na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, w dniu 2.04.2017 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski, które miało charakter sprawozdawczo - wyborczy. Na zebranie stawili się członkowie PKK reprezentujący Oddziały Terenowe w barwach 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich, 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich, 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, 7 Pułku Strzelców Konnych i 8 Pułku Strzelców Konnych oraz innych formacji kawaleryjskich. Obrady rozpoczęły się komendą prezesa klubu Roberta Lachora do wprowadzenia sztandaru PKK. Następnie wybrano Prezydium Walnego Zebrania, w skład którego weszli Agnieszka Banicka, Marek Holak i Alfred Kapała.

      Następnie prezes Robert Lachor przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu za ubiegły rok oraz przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego. W wyniku powyższego Walne Zebranie udzieliło absolutorium dotychczasowemu Zarządowi PKK.

      Tegoroczne zebranie, z racji kończącej się trzyletniej kadencji Zarządu było zebraniem sprawozdawczo-wyborczym i w jego wyniku wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Do Zarządu wybrano Marka Dragana, Mirosława Krzemińskiego, Grzegorza Hetziga, Jakuba Kolańczyka i Pawła Kochańskiego. Zgodnie ze Statutem PKK, Zarząd na pierwszym wewnętrznym spotkaniu wybrał spośród siebie osoby funkcyjne, prezesa PKK - Marek Dragan, wiceprezesa PKK - Mirosław Krzemiński, sekretarza zarządu -  Jakub Kolańczyk, skarbnika - Grzegorz Hetzig, oraz członka Zarządu - Paweł Kochański. Ponadto, Walne Zebranie wybrało Komisję Rewizyjną w składzie Karolina Żuchowska, Robert Lachor i Jerzy Hanisz. Do Sądu Koleżeńskiego weszli Tomasz Dura-Kostecki, Marcin Zwoliński i Jacek Bródka.

       W trakcie zebrania przegłosowano poprawkę – zmianę jednego paragrafu Statutu PKK, uściślającą termin ustąpienia władz klubu, wynikający z wyborów nowych władz dokonywanych przez Walne Zebranie stowarzyszenia. Ważną decyzją Walnego Zebrania była Uchwała przyznająca płk. w st. spocz. Zbigniewowi Makowieckiemu – Ojcu Chrzestnemu Sztandaru PKK, w wypadku jego zgody, godności Honorowego Prezesa PKK. Należy nadmienić, że w marcu br. Pan Pułkownik obchodził 100 - lecie urodzin, a członkowie i władze PKK życzyli pomyślności i dużo zdrowia.

      W trakcie obrad zaprezentowana została propozycja Federacji Kawalerii Ochotniczej w zakresie wstąpienia PKK w struktury FKO. Podczas omawiania przedmiotowej propozycji w sprawie wypowiedziało się kilka osób, które opowiedziały się za nawiązaniem współpracy z FKO w celu wspólnej kontynuacji i promocji polskich tradycji kawaleryjskich, zwłaszcza w nadchodzącym roku, kiedy Polski Klub Kawaleryjski będzie obchodził 20 – lecie swojego istnienia i prowadzenia działalności na niwie kawaleryjskiej. Decyzją Walnego Zebrania postanowiono, że PKK będzie dążyć do bliskiej współpracy z FKO, pozostając nadal niezależnym podmiotem organizacyjnym, gdyż PKK nie jest w stanie formalnie sprostać wymogom regulaminów obowiązujących w Federacji.

       Zebranie zakończono wyprowadzeniem sztandaru PKK i pamiątkowym zdjęciem zebranych.

Zarząd PKK

Jesteś tutaj: Home Aktualności NOWE WŁADZE STOWARZYSZENIA PKK